informačná stránka Prečo esperanto? SKEF (federácia) SKEJ (mládež)

104083 záznamov/eroj

Slovensko-esperantský slovník / Slovak-esperanta vortaro

   sk => eo   eo => sk    

pokročilé nastavenia / altnivelaj agordigoj